Välkommen till Gislaved Recycling AB

Vi utför återvinningsarbeten av rivningsmaterial; bland annat betong, asfalt, schaktmassor och trä.

Betongen krossas till fyllnadsmaterial.

Asfalten krossas och anrikas för att användas till en kostnadseffektiv kallbeläggning av vägar och planer.

Trä flisas till energiråvara.

 

info